Veisalt truer drikkevannskilder

Oppdatert 04.06.2011

 

Se også Vannportalen 2009

 

Stopp veisaltingen (10.05.2009)

Eidsvoll Ullensaker Blad (EUB) (09.05.2009):

Tror fiskedøden skyldes vegsalt

 

GARDERMOEN:  Magnar Trondsgård vil undersøke om fiskedøden i Danielsetertjernet skyldes vegsaltingen i Gardermoenområdet i vinterhalvåret.

 

– Tidligere er det registrert en sammenheng mellom vegsalting og fiskedød en rekke steder. Drikkevannskilder, som har ligget inntil to hundre meter unna vegsaltete strekninger, har fått påvist slike stoffer. I enkelte tilfeller har det ført til massiv fiskedød, og vegvesenet har måttet betale erstatning for forurensning av mange drikkevannskilder, sier Trondsgård, som er styremedlem og rådgiver i interesseorganisasjonen Stopp veisaltingen.

 

Les hele oppslaget i EUBs papirutgave ved å klikke her! (PDF)

Død fisk i Danielsetertjern. 

Foto Bjørn Inge Rognlien Rødfoss, EUB

Stopp veisaltingen (10.05.2009)

Som vanlig stiller Statens vegvesen seg uforstående til at vegsalt kan være årsaken:

Eidsvoll Ullensaker Blad (EUB) (09.05.2009):

– Aldri hørt at det har skjedd før

 

GARDERMOEN:  Statens vegvesen vil avvente prøvesvarene fra NIVA før de vil si noe konkret om årsaken til fiskedøden i Danielsetertjernet. – Jeg har aldri hørt at vegsalting skal ha ført til fiskedød tidligere. Det er helt ukjent for meg, men jeg kan ikke utelukke at det kan ha skjedd for det. Vi er selvsagt også interesserte i å få svar på vannprøvene som er tatt, sier kontrollingeniør Trond Drogseth i Statens vegvesen til Eidsvoll Ullensaker Blad.

 

Les denne artikkelen spesielt ved å klikke her! (PDF)  Les hele oppslaget i EUBs papirutgave ved å klikke her! (PDF)

Les også på internett:

 

EUB, 29.04.2009

Danielsetertjern

Beverne borte fra dødt tjern

Mens fiskene har fått problemer, har beverne flyttet fra Danielsetertjernet. – Det er ingen bevere igjen her nede, sier Jan Ove Paulsberg.

 

EUB, 28.04.2009

Fiskeparadis kan være ødelagt

Lokale entusiaster frykter at et av de lokale fiskeparadisene kan være ødelagt. Flere hundre døde fisk flyter rundt i vannet i Danielsetertjernet.

 

Her kan du se kart over hvor Danielsetertjern ligger i forhold til Gardermoen flyplass (Kilde:  OSL)

NRK/Midt-Nytt og NRK/Dagsrevyen 21 (17.03.2009):

 

Vegsalt skader naturen

Stopp veisaltingen (17.03.2009)(Oppdatert 18.03.2009)

Statens vegvesen hevder de salter for "sikkerhet og framkommelighet for bilistene" på tross av omfattende skader på natur!

 

Se innslaget på NRK/Midt-Nytts nettside ved å klikke her!

 

Foto NRK/Midt-Nytt

Lars Erik Bønå: 

- Salt tærer også opp veier og sikkerhetsinnretninger på biler som bremser, styring og elektronikk.  Saltet reduserer den tekniske sikkerheten og reduserer verdien på bilene.  Salt glattpolerer dekkene så de blir glattere enn uten salt.

Stopp veisaltingens Lars Erik Bønå og Kåre Denholm er med i en reportasje i NRKs distriktssending Midt-Nytt, 17.03.2009.  Reportasjen er bl.a. fra riksvei 70 ved Gråura.  Her er det synlige saltskader på trær, drikkevann og VVS-innredninger.

 

Et kortere innslag blei sendt på riksdekkende kanal senere på kvelden; NRK/Dagsrevyen 21 - klikk lenke her!

Stopp veisaltingen (08.11.2007) (Oppdatert 15.02.2009):

 

Salter Oslos drikkevann

 

Maridalen og Sørkedalen ligger i Marka i Oslo.   I Maridalen ligger også Oslos største drikkevannskilde; Maridalsvannet.  Maridalsveien, som er bygd på en fylling ut i drikkevannet, saltes.

 

Foto:  Tom Sæland

 

Stopp veisaltingen vil anta at Samferdselsetatens begrunnelse for dette er fordi det går rutegående buss her, og at trafikken er stor.  Likeledes saltes Sørkedalsveien innover Sørkedalen antakelig av samme årsak.  Stopp veisaltingen heller mer til at økonomi er årsaken til den intense saltinga både her og ellers i Norge!

 

Tross NIVA-rapporten om at veisalt skader norske innsjøer, saltes Oslos største drikkevann!  Les mer om NIVA-rapporten nedenfor, eller klikk her!

 

Stopp veisaltingen (15.11.2007):

 

Opplysninger Stopp veisaltingen sitter inne med tyder på at det er busselskapet som nekter å kjøre sine busser innover Maridalen hvis det ikke saltes. 

 

Men hva med tradisjonell strøing med sand?  Om denne type strøing gjøres noe hyppigere enn det myndighetene er villige til å innrømme, vil kjøreforholdene for busser være vel så bra som salta veg!

 

Det står et skilt langs Maridalsveien hvor det står:  Vern ditt eget drikkevann!  Hva da med veisalting?

Foto Tom Sæland

 

 

Maridalsvannet og Maridalsveien ved kirkeruinene

Foto Tom Sæland

 

Se video av saltbilen i Maridalen - saltet går rett i Maridalsvannet.  (Youtube)

µ Flere bilder av Maridalsveien gjennom Maridalen kan du se ved å klikke her!

 

Marka i Oslo forvaltes dels av Oslo kommune ved Friluftsetaten, og dels av godseier Løvenskiold, som de to største.  Mer om Marka kan du lese på Friluftsetatens hjemmesider.

 

 

Stopp veisaltingen (02.12.2008)

NRK/Østlandssendingen (01.12.2008):

Må flytte etter 20 år i Maridalen

Byrådet sier de ikke ønsker å godkjenne huset til Arild som helårsbolig, av hensyn til drikkevannskvaliteten i Maridalsvannet. Den begrunnelsen kjøper ikke Pedersen.  - Det er en skjult agenda fordi vi har jo selv tatt initiativ til både vannprøver og uttalelser fra NIVA, som har tilbakevist at vi forurenser drikkevannet.

Les oppslaget på NRK/Østlandssendingens sider ved å klikke her!

Stopp veisaltingen har tidligere omtalt veisaltingen forbi Maridalsvannet i Oslo.  Maridalsveien, som passerer drikkevannskilden på ei veifylling uti vannet, er Oslos drikkevann!  Les tidligere oppslag på denne siden ved å klikke her!

 

Stedet som folk nå må flytte ifra heter Sørbråten, og ligger ca. 2,6 km ifra selve Maridalsvannet.  Eventuelle forurensninger herfra må altså renne i elver et godt stykke før det havner i drikkevannet.  Maridalsveien derimot  går ut i selve vannet - og her renner veisalt rett ut i drikkevannskilden - uten omveier!  Se kartet nedenfor.

 

 

Klikk på kartet for større utgave

Foto:  Tom Sæland

 

 

Nordlys (05.03.2008):

Giftutslipp i drikkevann

 

Rådmann Arild Endal, Målselv kommune:  - Det er åpenbart grunn til bekymring!  - Veisaltet gir gift i drikkevann!

 

Ingen kontrollerer saltbruken:  Fagsjef Børge Holte i Miljøvernavdelingen hos Fylkemannen i Troms sier at de ikke har noen oversikt over Veivesenets bruk av veisalt i Troms.

 

Anita Olsen, Hjartdal:  - De tar fortsatt prøver fra seks brønner, og nesten tre år etterpå er vannet fortsatt forurenset!

 

Les oppslaget i Nordlys ved å klikke her!  (1,5MB pdf)

Stopp veisaltingen (06.03.2008)

 

 

Folkebladet (05.03.2008):

Giftig drikkevann?

 

- Veisalt med giftstoff kan ende i drikkevannet i Målselv!

 

Les oppslaget på Folkebladets internettside ved å klikke her!

 

Les også om at Maridalsvannet i Oslo - byens største drikkevannskilde - blir også saltet - klikk her!  NIVA-rapporten kan du lese mer om her!

 

 

Fra nyhetssiden (19.12.2007):  Salt i drikkevann:  Reagerer på fortsatt veisalting.  Eina på Toten

 

 

Stopp veisaltingen (03.12.2007):

 

Statens Forurensingstilsyn kan vurdere rettslige sanksjoner:

 

"Etter SFTs vurdering er det i prinsippet rettslig adgang til å regulere vegsaltingen etter forurensningsloven ut fra samme tankegang som loven benyttes til regulering av avisningsvæsker fra flyplasser, og som ikke regnes for å falle inn under unntaksbestemmelser for transportanlegg etter lovens §5. (...)"

 

Les hele brevet på vår side med korrespondanse - Offentlig journal!

 

 

Nettavisen (20.12.2006):

 

Veisalt skader norske innsjøer

 

NIVA:  I 18 av de 59 kontrollerte innsjøene er det dokumentert stillestående, dødt bunnvann som en følge av at veisaltet har bidratt til at det er dannet et sjikt av tungt saltholdig vann ved bunnen.

 

Les oppslaget på Nettavisen ved å klikke her!

 

ta.no (19.12.2006):

 

Vurderer forbud mot vegsalting

 

Distriktvegsjef Trude Holter i Statens Vegvesen i Vest-Telemark bekrefter overfor NRK at det vurderes noen forbudssoner mot salting.

 

Les oppslaget på ta.no ved å klikke her!

 

 

Dagbladet.no (20.12.2006):

 

Veisalt kan forurense innsjøer

 

Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) har på oppdrag fra vegvesenet allerede konstatert at det i 18 av 59 innsjøer langs veinettet er stillestående dødt bunnvann som følge av at veisaltet har dannet tungt saltholdig vannlag ved bunnen.

 

Les oppslaget på dagbladet.no ved å klikke her!

 

 

ta.no (18.12.2006):

 

Slutt på vannhjelp - kontakter advokat

 

Familien Olson fikk 300 000 kroner i erstatning av Statens vegvesen for salt i vannet. Veivesenet tok også ansvar for rent drikkevann. Nå er det slutt.

 

Les om oppslaget i ta.no ved å klikke her!

 

 

NRK Hedmark/Oppland (05.12.2006):

 

Veisalting truer drikkevannet

 

Veisalting truer drikkevann og grunnvann flere steder. Forsker Roger Roseth mener all saltingen nå utgjør en klar trussel.

 

Les oppslaget på NRK Hedmark/Oppland ved å klikke her!

 

 

Nettavisen (04.12.2006):

 

Veisalt truer drikkevannskilde

 

Saltingen av E6 truer drikkevannskilden som forsyner 90 prosent av befolkningen på Lillehammer.

 

Les oppslaget på Nettavisen ved å klikke her!

 

 

 

Dette er en side av

www.stoppveisaltingen.no