Frikjent for uaktsom kjøring på saltisen

 

Stopp veisaltingen stilte med fagekspertisen som  grunngav hvorfor salting kan gi slike utslag.  Vår fagmann i rettssalen var sivilingeniør Lars Erik Bønå, spesialist på friksjon:

 

Hallingdølen (11.11.2006):

Etter å ha berga livet på ein iskald måte, valde politiet å tiltale Asbjørn Moen for aktlaus køyring. Han vart stilt for retten, men frifunnen.

Årsak: Vegen var salta, og difor vanskelegare å køyre på enn ein kan frykte.

 

Les hele saka på side 10 og 11 i Hallingdølen for 11.11.2006 ved å klikke her!

Liknende saker:  Rettssak etter bussulykken i Inndalen i Verdal 24.11.2007

 

 

Ny dødsulykke nord for Tynset

 

Likhetstrekkene mellom denne og ulykken nevnt over er påfallende:

"Det fortelles om vekslende føre på stedet.  Med bart, vått og tynn is med fare for glatte partier, opplyser Statens Vegvesen."

 

Les om ulykken på adressa.no (24.11.2006) ved å klikke her!

 

Stopp veisaltingens Arvid Furnes kom til åstedet sekunder etter ulykken.  Han uttaler følgende:

 

Sitat:

Jeg kom kjørende opp fra Oslo i går (red.mrk. 21.11.2006) og var en av de første på åstedet hvor 2 mennesker omkom like nord for Tynset.

Først litt om føreforholdene: Lufttemperaturen lå på ca 1 - 3 plussgrader, det var tydelig blitt gjennomført salting tidligere på dagen da vegkanten var brunlig. Vegbanen var våt og delvis var fuktigheten frosset litt til, slik at der var glatt på noen steder. Dette kom overraskende på oss kjørende, slik at vi måtte kjøre som om der var glatt overalt for å ikke bli overrasket.

 

[...]Trafikken går som oftest i 90 også i 80-sonene både ned og opp i Østerdalen.

 

Jeg ble i går forbikjørt av en Audi A6 som tydelig hadde det travelt for han satte opp farten og forsvant temmelig fort. Jeg tenkte at hvis føret plutselig ble glatt ville nok denne bilen fort få problemer. Riktig nok, i en slakk venstrekurve lengre fremme var ulykken et tragisk utfall med kollisjon mellom en lastebil og to personbiler hvorav den ene var Audien som hadde kjørt forbi meg. Kollisjonen var så kraftig at forstillingen på lastebilen var revet helt løs fra bilen og måtte kjøres bort med egen kranbil. Hvordan og hvem som hadde skylden skal jeg ikke ta noen stilling til da lastebilen som kom i mot stod delvis utenfor vegbanen på feil side av vegen.

 

Utfallet ble tragisk nok 2 døde og 2 personer ble sittende fastklemt. På grunn av uhyggen på åstedet sjekket jeg ikke hvilken dekkutrustning bilene var utstyrt med.

 

Jeg vil tro at med den trafikktettheten som går gjennom Østerdalen med ca. 500 trailere og et utall personbiler ville veibanen ha vært tørr hvis det ikke hadde vært for saltingen som var gjennomført tidligere. Vegbanen var nemlig tørr lenger syd hvor salting ikke var blitt gjennomført.  Vil tro at vi her godt kan si at saltingen krevde 2 menneskeliv og forårsaket store lidelser hos de som satt fastklemt. Vil påpeke at temperaturen lå på samme nivå også der hvor vegbanen var tørr. Det var UP og Lensmannsfolk fra Tynset som var på stedet og rapport kan sikkert hentes derfra. Vegvesenet var også tilstede.

 

Jeg vil selvfølgelig være varsom med å påpeke hvordan denne ulykken skjedde da jeg kom noen få sekunder etter at den hadde skjedd slik at jeg ikke så hendelsesforløpet.

Det bør her undersøkes nærmere slik at vi får brakt på det rene om den tidligere saltingen kunne vært årsaken til at det flekkvis var frosset til og vegbanen av den grunn var uforutsigende glatt på stedet.

Sitat slutt.

 

 

Dette er en side av www.stoppveisaltingen.no