Tidligere nyheter  Eldre artikler 2008-2009 II

 

  Du trenger Adobe Reader for å lese pdf-filer.  Klikk på ikonet for å laste den ned gratis Hent Acrobat Reader her


 

ACC Målselv (02.11.2009):

- Stopp veisalting!

 

Stopp veisaltingen (04.11.2009)

På sine medlemssider oppfordrer klubben sine medlemmer til å gi oss støtte i form av lenke til Stopp veisaltingen!

 

Les oppfordringen til ACC Målselv ved å klikke her!


Motor (7/10.2009):

- Klarer oss uten salt

 

Stopp veisaltingen (24.10.2009):

Norske bilister plasserer salt nederst på listen når det gjelder trafikksikkerhet viser en undersøkelse medlemsbladet til Norges Automobilforbund (NAF), Motor, publiserer nå i oktober.

 

Les artikkelen i Motor og Stopp veisaltingens uttalelser til artikkelen ved å klikke her!


Lars Erik Bønå

Stopp veisaltingen:

 

Sjåføren dømt tross mange påpekte feil ved sikkerhet og vedlikehold av veien på ulykkes-stedet!

 

Stopp veisaltingen (21.10.2009):

Rettssaken etter bussulykken i Inndalen i Verdal 24.11.2007

 

Sjåføren fra bussulykken i Verdal ble dømt i Frostating Lagmannsrett og har bestemt seg for ikke å anke videre.

 

Les Bønås oppsummering ved å klikke her.

 


TV 2 Nyhetene (04.10.2009):

Dette saltfjellet skal på veiene våre

 

Stopp veisaltingen (05.10.2009)

Aksjonsgruppa Stopp veisaltinga fortviler over situasjonen, og ønsker nye løsninger.

 

- Samme galskapen i år igjen, sier rådgiver Lars Erik Bønå i aksjonsgruppa Stopp veisaltninga til adressa.no.

 

Les oppslaget og se video på Adressa.no ved å klikke her!

 


TV 2 Nyhetene (04.10.2009):

Børsting skal gi mindre saltbruk

 

Stopp veisaltingen (04.10.2009)

Hver vinter drysses det 200 000 tonn salt på norske veier. Nå vil Statens vegvesen ha ned saltforbruket ved hjelp av brøyteutstyr som brukes på flyplasser.

 

Les oppslaget og se video på TV2nyhetene.no ved å klikke her!

 

Men Stopp veisaltingens Lars Erik Bønå er allerede kritisk til forsøket:

 

- Nok et blindspor!

 

1.  Spruten fra kosten vil stoppes av brøytekanten, og vannet renner tilbake på veien. På flyplassene har de ikke brøytekanter.

 

2.  Tidkrevende prosess. Kan gjennomføres på et konsentrert område som en flyplass, men utenkelig på hele det smale norske veinettet.

 

3.  Umulig å gjennomføre pga kostnadene. Når de ikke tar seg råd til å brøyte i dag, hvordan skal de da forsvare å drive disse svære kostemaskinene?

 

- Nei, eneste farbare vei er å akseptere at snø og isdekke hører med på norske vinterveier.  De må bli kvitt den sykelige trangen til å holde veiene bare og heller satse på hyppig og rask mekanisk bearbeiding av snø/isdekket for å gjøre det mindre glatt.


Adresseavisen, debatt (11.04.2009):

Salting på veiene og i mat - økt risiko for hjerte- og karsykdommer?

 

Stopp veisaltingen (14.04.2009)

Tor-Erik Widerø, professor i medisin, NTNU sier blandt annet i debattinnlegget sitt:

 

- Når man gjør kunstige tilsetninger i naturen og også i mat, bør dette basere seg på en faglig sikkerhetskontroll. Uten å ha tilstrekkelige kunnskaper om slike bestemmelser, våger jeg likevel å anta at dette ikke har vært tilfelle verken for salt tilført maten eller salt tilført veibanen.

 

Les debattinnlegget ved å klikke her!  (PDF)


 

Les mer

Stopp veisaltingen (29.03.2009)(Oppdatert 01.04.2009, kl. 19:30)

 

Saltimportør bløffer om miljøvennlig strømiddel

Svarer ikke på henvendelse fra Stopp veisaltingen!

 

Stopp veisaltingen vil følge opp med purrebrev.

 

Påstår at magnesiumklorid er mer miljøvennlig enn natriumklorid (veisalt)

- Det er mange påstander i produktdatabladet som vi finner merkelige, sier Stopp veisaltingens Jan-Gunnar Garshol.

 

Klikk her for produktblad fra G. C. RIEBER (PDF 5 MB) Magnesiumklorid

 

Klikk her for tabell for kloridinnholdet i natriumklorid og magnesiumklorid - utarbeidet av Stopp veisaltingen

Les brevet vi sendte importøren ved å klikke her!

Jan-Gunnar Garshol fortsetter:

 

- I datablad fra G. C. RIEBER står det mye rart.  F.eks. om betong og salter på side 12.

 

Natriumklorid på betong er saklig beskrevet. Sitat:

”Underlaget blir dermed kraftig nedkjølt, avhengig av saltkonsentrasjonen. Spenningen som oppstår i det øverste betongsjiktet vil lett overstige strekkstyrken, og betongen kan sprekke og skalle av."

 

Magnesiumklorid på betong er villedende beskrevet. Sitat:

Ved å benytte magnesiumklorid vil hendelsesforløpet bli noe annerledes. I dette tilfellet vil varme bli tilført isen og ikke fjernet, som tilfellet var med natriumklorid. I tillegg er klorbidraget 30 % lavere enn fra natriumklorid, hvilket også ivaretar en miljøgevinst. Erfaring har vist at maksimal avskalling av betong skjer ved en saltkonsentrasjon på 3 %. (Se figur på side 8.) Ved den konsentrasjonen faller magnesiumklorid ut like bra som CMA (kalsiummagnesiumacetat), som er helt klorfritt og regnet som et meget skånsomt is-/snø-fjernemiddel."

 

Kommentarer

Trykkfeil. Figuren står på side 9, ikke 8.

 

Påstanden om 30 prosent lavere klorbidrag er ikke dokumentert. 

 

Maksimal avskalling ved 3 prosent saltkonsentrasjon gjelder natriumklorid og kalsiumklorid. Av figuren ser vi at avskallingen

 

 

 

 

Klikk på diagrammet over for større versjon

 er lik for magnesiumklorid (MgCl2), kalsiummagnesiumacetat (CMA) og natriumklorid (NaCl) ved ca 8 prosent konsentrasjon. Når konsentrasjonen øker over 8 prosent, øker avskallingen kraftig for magnesiumklorid, mens den avtar, går mot null for natriumklorid.

 

Avskallingskurven for natriumklorid er overraskende, null avskalling ved 15 minusgrader eller kaldere?

 

Ved tre prosent saltkonsentrasjon må temperaturen være høyere enn ca 1,5 minusgrader for at natriumklorid skal kunne smelte snø og is, og høyere enn ca 3 minusgrader for magnesiumklorid. Det framgår av et fasediagram på side 11. (Fasediagrammet finner du på siden "Fakta om salt og veisalting” på www.stoppveisaltingen.org.)

 

Ved en konsentrasjon på 8 prosent, der avskallingen er lik for natriumklorid og magnesiumklorid, må temperaturen være høyere enn ca 5 minusgrader for natriumklorid, og høyere enn ca 9 minusgrader for magnesiumklorid for å kunne sette i gang en smelting.

 

Nederst på side 12 er en figur som illustrerer avskallingen for natriumklorid (= Sodium Cloride), kalsiumklorid (CaCl2) og MAG (= magnesiumklorid) for henholdsvis 5, 10 og 15 tinesykluser. Den gjelder for 3 prosent saltløsning, altså når avskallingen er maksimal for natriumklorid og kalsiumklorid, men meget liten for magnesiumklorid MAG. Dermed ser det ut som om MAG har en enorm fordel.

 

Å sammenligne avskallingen ved en så lav konsentrasjon som 3 prosent er misvisende, men er trolig valgt for å framstille magnesiumklorid som meget vennlig mot betongen. I praksis antar jeg at konsentrasjoner som brukes er på minst 10 prosent, og da er magnesiumklorid meget aggressiv mot betongen.

 

Klikk på diagrammet over for større versjon

NRK/Midt-Nytt og NRK/Dagsrevyen 21 (17.03.2009):

 

Vegsalt skader naturen

Stopp veisaltingen (17.03.2009)(Oppdatert 18.03.2009)

Statens vegvesen hevder de salter for "sikkerhet og framkommelighet for bilistene" på tross av omfattende skader på natur!

 

Se innslaget på NRK/Midt-Nytts nettside ved å klikke her!

 

Foto NRK/Midt-Nytt

Lars Erik Bønå: 

- Salt tærer også opp veier og sikkerhetsinnretninger på biler som bremser, styring og elektronikk.  Saltet reduserer den tekniske sikkerheten og reduserer verdien på bilene.  Salt glattpolerer dekkene så de blir glattere enn uten salt.

Stopp veisaltingens Lars Erik Bønå og Kåre Denholm er med i en reportasje i NRKs distriktssending Midt-Nytt, 17.03.2009.  Reportasjen er bl.a. fra riksvei 70 ved Gråura.  Her er det synlige saltskader på trær, drikkevann og VVS-innredninger.

 

Et kortere innslag blei sendt på riksdekkende kanal senere på kvelden; NRK/Dagsrevyen 21 - klikk lenke her!

Kåre Denholm:

- En katastrofe pga. saltskader på broer kan skje plutselig!


Trønder-Avisa (12.03.2009):

Bort med veisaltinga

 

Stopp veisaltingen (14.03.2009)

Årsmøtet i Nord-Trøndelag Bonde og småbrukarlag vil støtte dem som arbeider for å få bort saltinga av våre veier.

 

Les innlegget i Trønder-Avisas papirutgave ved å klikke her!  (PDF)


NRK/Sørlandet (24.02.2009):

Stort engasjement om salting

 

Stopp veisaltingen (25.02.2009)

 

At salting av vei irriterer og engasjerer i Setesdal er sikkert. Hundre mennesker møtte opp til salt-debatt.

 

- Jeg vil ikke ha salt. Jeg vil ha ordentlige vinterveier, som vi hadde før i tida. Det er tingen. Når du kommer forbi Ose og får en ordentlig vintervei, så er det som et eventyr å kjøre.

 

Les oppslaget og hør radioinnslag på NRK/Sørlandets nettsider ved å klikke her


Statens vegvesens propaganda skal få deg til å glemme veisaltets ulemper:

 

NRK (09.02.2009):

Vi gir blaffen i føret

Norske bilister kjører like fort på snøslaps som på tørre sommerveier

 

Seksjonssjef Øyvind Haaland i Statens vegvesen mener altfor mange har for stor tiltro til kjøreegenskapene til moderne biler på vinterføre.

 

 

Stopp veisaltingen (14.01.2009)(Oppdatert 14.02.2009, kl. 20:00)

Men Statens vegvesen glemmer å nevne den viktigste årsaken til at farten er for høy vinterstid - nemlig saltingen.

 

Når veiene blir tilsynelatende bare hele året, setter ikke bilistene ned farten.  De stoler på at veiene er like tørre og fine vinterstid som sommerstid så farten bare øker.  Bilister kjører til og med med sommerdekk vinterstid.  De tar ikke hensyn til at salt kan være lunefullt og fryse til sjøis uten at du merker det.  Og kjøring på hvite vinterveier er ikke noe vanlig for bilister i sentrale strøk - det behersker de ikke lenger, rett og slett!  Og hvem skaper denne "tryggheten"?  Nei, Statens vegvesen - kom ikke her og legg skylda over på bilistenes tro på tekniske hjelpemidler - dere er skyld i det selv:

 

(Kommentar på siden til NRK)

Skrevet av Lars Erik Bønå, Stopp veisaltingen

Folk med gamle biler uten sikkerhetssystem kjører like fort, så det er ikke noe argument. Dessuten ødelegger saltet sikkerhetssystemene. Vent til disse bilene er 10 år! Problemet er salt. Tidligere hadde man en ulykkesperiode hver høst før folk fikk innstilt seg på vinterføre. I dag kjører man mest på saltet veg, og da blir det nye "høstulykker" hver gang det blir glatt. Saltet gjør også dekkene glatte. Det har Vegdirektoratet og SINTEF selv bevist, men holdt rapporten hemmelig. Få bort saltet!

Les oppslaget på NRKs nettside ved å klikke her!

 

Og les kommentarene under oppslaget!


Bladet Vesterålen (12.02.2009):

Forbannet på saltinga

 

– Salting er helt bortkastet

 

Stopp veisaltingen (12.02.2009)

Tor Hugo Nilsen i Alsvåg mener salting av veiene forårsaker større skadeverk enn det gjør godt.

 

Han viser til undersøkelser som viser at salt siger ned i grøftene og ledes til vann og elver. Alsvågvassdraget er et eksempel. – Det var en pen bestand av ferskvannsmuslinger der før. Nå er det blitt færre av dem, sier Tor Hugo Nilsen.  Nå har han startet en egen aksjon mot salting av vei på Facebook; «Mot veisalting»!

 

Stopp saltingen, sier Karlsen. 

 

Robert Karlsen har vært bilmekaniker i 32 år, og aldri tidligere sett større forfall på grunn av rustskader i bilparken. 

 

Hvem er disse folkene som bestemmer at min og din bil skal kjøre på veier som er saltere enn sjøvann? spør han.

 

Les sidene 1 og 3 i Bladet Vesterålen, 12.02.2009, ved å klikke her!  (PDF)


Jarlsberg avis (07.02.2009):

Salt til nytte og stort besvær

 

Stopp veisaltingen (07.02.2009)(Oppdatert 20:30)

- Jeg liker skikkelig vinterføre bedre enn denne sørpa, sier Reidun Jørnby Meling.  Når hun er ute i byen med rullatoren har hun med seg to skurekluter i kurven for å tørke av hjulene.

 

På tross av kuldegradene renner sølevannet på begge sider av Langgaten etter dagens salting fra Statens vegvesens biler, mens mer vinterlige forhold innbyr til sparkstøtting i sidegatene. Diskusjonen går høyt om trafikksikkerhet og salting - og mengder salt som brukes, mens det later til å råde stor enighet om at saltingen er noe søl og at det ødelegger både biler, klær og butikkgolv.

 

Les hele oppslaget på Jarlsbergsavis.no ved å klikke her!

 

Stopp veisaltingen (Oppdatert 07.02.2009, 20:30):

Lars Erik Bønå, sivilingeniør, ekspert på friksjon, Stopp veisaltingen:

 

Ja, Odd Tandberg i Statens vegvesen nevner at de ikke har hørt klager fra Holmestrand i vinter. Det er ikke noen aksept for saltingen, men et tegn på at folk har gitt opp. Det nytter ikke å klage likevel.

Han sier grensen for salting går mellom 7 og 10 minusgrader og at saltmengden bestemmes av om temperaturen stiger eller synker.  For det første - det er ikke behov for salt når temperaturen ligger stabilt under 0, spesielt ikke når det snør. For det andre er det galskap å salte ved synkende temperatur og i tillegg snøfall. Da vannes blandingen ut, og bunnvannet fryser til sjøis som snøen ikke fester seg til. Det bli glatt det! Denne isen er også svært slitesterk fordi sjøis har høyere slagseighet enn ferskvanns-is. Den bankes derfor ikke i stykker av kjettinger og piggdekk.

Salting i snøvær er generelt forkastelig fordi blandingsforholdet blir umulig å kontrollere. De kan måle og styre inngangsparametere som temperatur, fuktighet og saltmengde, men de har verken telefon eller datalinje opp til Vårherre som styrer hvilke snømengder som skal slippes ned.


 

Stopp veisaltingen (01.02.2009)

Mange har dessverre ikke grunnleggende faglige kunnskaper til å forstå hva saltene forårsaker på natur og miljø.   Ja, selv Statens vegvesen har ikke disse faglige kunnskapene - det beviser all ødeleggelsen som saltet har forårsaket.  Og da har NIVA rapportert bare til midten av vårt land.

 

Friluftsetaten i Oslo kommune, som er fagetat på grønt og miljø i kommunen, tror at magnesiumklorid er mer miljøvennlig å bruke til å fjerne is og snø fra trapper enn vanlig veisalt (NaCl).  Stopp veisaltingen har sendt de et brev:

 

Stopp veisaltingen er meget forundret over at en miljøetat som Friluftsetaten er i den tro at magnesiumklorid er miljøvennlig. Magnesiumklorid inneholder 15 % mer klorider enn vanlig sjøsalt, som mest brukes på våre veier. Riktig betegnelse på magnesiumklorid skal være MgCl2. Altså er magnesiumklorid mer skadelig for vegetasjon og betong enn veisalt.  Dette ble bekreftet også av Statens vegvesens egne folk på en fagdag med temaet "Trepleie" som Statens vegvesen arrangerte den 08.02.2007. Et av spørsmålene som kom fram var om magnesiumklorid var mer vennlig mot vegetasjonen, og spesielt trær. Statens vegvesens grøntfaglige folk svarte at magnesiumklorid er verre for trær enn sjøsalt!

 

Les mer av korrespondansen mellom Stopp veisaltingen og Oslo kommune og Friluftsetaten ved å klikke her!

Tror magnesiumklorid er miljøvennlig

Dette er et klassisk eksempel på den uviten Statens vegvesen sprer


Nordre Aker Budstikke (08.01.2009):

- Miljøkriminalitet på høyt nivå

 

Stopp veisaltingen:

– Veisaltet er giftig

 

Stopp veisaltingen (10.01.2009)(Oppdater 12.01.2009)

 

"- Veisaltingen er en trussel for Maridalsvannet, og burde forbys, mener markabruker og yrkessjåfør Tom Sæland fra Korsvoll i Oslo."  Nordre Aker Budstikke har tatt tak i miljøkriminaliteten veisalting av drikkevannskilden Maridalsvannet. 

 

Les oppslaget på deres nettside, 09.01.2009, eller i papirutgave, datert 08.01.2009, sidene 2 og 3! 

 

Se også vår kommentar til oppslaget i samme avis:  Stopp veisaltingen: 

– Veisaltet er giftig


svt/Östnytt (07.01.2009):

Saltupproret sprider sig söderut

 

Stopp veisaltingen (07.01.2009)

 

Protesterna mot vägsaltet, som började i Norrland i höstas, sprider sig nu söderut. Över 22 000 personer har skrivit på listorna i det s k Saltupproret, många av dem sörmlänningar och östgötar. Förutom miljöargumentet pekar saltmotståndarna på att vägsaltet både förorsakar bilisterna ekonomiska förluster och att saltet även kan vara trafikfarligt.

 

Se TV-reportasje her!

 

Les også vår svenske søsterorganisasjons nettsider:

  Saltuppröret


Dalarnas Tidningar (31.12.2008):

De vill stoppa vägsaltet

 

Stopp veisaltingen (01.01.2009)

 

Det lurar trafikanter, förstör miljön och får bilarna att rosta. Nu höjs allt fler röster för att stoppa vägsaltet. Över 20 000 personer har skrivit under saltupproret och många av dem är från Dalarna.

 

Les oppslaget på Dalarnas Tidningars internettsider ved å klikke her!

 

Les også vår svenske søsterorganisasjons nettsider:

  Saltuppröret


VG.no (31.12.2008):

Mindre salt med flyplassutstyr?

 

Stopp veisaltingen (01.01.2009)

 

Statens vegvsen ser nå mot lufthavnene og deres brøyteyutstyr. I starten av januar skal spesialtilpasset utstyr testes på veier i Norge.

 

Les oppslaget på VGs internettsider ved å klikke her!


Statens vegvesen sprer salt iblanda jerncyanid

- for at saltet ikke skal klumpe seg!

 

Stopp veisaltingen (22.12.2008)

Fra tidligere nyheter, Nei-til-salting (26.03.2005)(Lenke til opprinnelig oppslag):

 

I følge leverandøren, G.C. Ribersalt as, v/ Kim Akselsen, blandes det 100 gram jerncyanid pr. 1 tonn salt.  Dette bekreftes også fra svenske vegmyndigheter.  I en rapport, bestilt av Vegdirektoratet fra Jordforsk, "Avrenning fra veg, til jord og vann i Norge", UTB 2004/08, står det at jerncyanid i kontakt med surt vann vil kunne danne giftige forbindelser (ex; blåsyre!).

 

Stopp veisaltingen har laget tabeller som viser innholdet av jerncyanid (Na4Fe(CN)6) og klorider i strømilder.

 

Apropos

På 70- og 80-tallet ble det sprøytet i stor stil på bondens åker for å ta livet av ugras og div. Det var ikke skadelig ble det fortalt av forskere og veterinærer. I dag er flere av disse sprøytemidlene strengt forbudt å bruke! - I tillegg må man ha et ”sertifikat” for å få kjøpt de resterende sprøytemidler som i dag finnes bak disken!

Kåre Denholm, Stopp veisaltingen

 

Les mer om salt, drikkevann og jerncyanider i disse lenkene:

 

Miljøbomben veisalting - Hva er så veisaltet som Statens vegvesen pøser ut i tonnevis på våre stamveier?

 

RAMMEDIREKTIV FOR VANN - HØRINGSUTTALELSE


Stopp veisaltingen (07.12.2008)

 

Avisa Sør-Trøndelag (06.12.2008):

230 tonn vegsalt på seks uker

 

Mesta i Orkdal har sprøytet 230 tonn vegsalt på E39 mellom Klett og Orkanger siden midten av oktober. Kontrakts leder Jan Lerånn sier at kravet er snø og isfri veg. Dermed basta.

 

Les oppslaget på Sør-Trøndelags egne nettsidet ved å klikke her!


 

 

Dette er en side av www.stoppveisaltingen.no